Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Học Đánh Bóng Bàn Cùng Tiến Sỹ Đường Kiến Quân

Học Đánh Bóng Bàn Cùng Tiến Sỹ Đường Kiến Quân: Những Vấn Đề Đáng Chú Ý Khi Tập Bóng Bàn

8.7 / 10 đánh giá
Đường Kiến Quân là tiến sỹ bóng bàn nổi tiếng của Trung Quốc, với những hướng dẫn bổ ích và thiết thực dành cho những người có niềm đam mê mãnh liệt với bóng bàn, môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự khéo léo và cả trí tuệ.

Có thể bạn thích