Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thể Thao Mạo Hiểm

Thể Thao Mạo Hiểm: Những Pha Thể Thao Siêu Mạo Hiểm Cảm Giác Mạnh

7.4 / 8 đánh giá
Thể thao mạo hiểm (Extreme sport) hay thể thao phiêu lưu là thuật ngữ để chỉ một số hoạt động được xem là có mức độ nguy hiểm cao. Các hoạt động này thường có yếu tố tốc độ, cao độ, sử dụng sức mạnh thể chất ở trình độ cao, và đồ nghề chuyên dụng cao.

Có thể bạn thích