Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nhảy

Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nhảy: Nhảy Twerk

8.1 / 14 đánh giá
Học nhảy hiện đại đã và đang trở thành một xu hướng mới của giới trẻ hiện nay, sử dụng phần lớn là các bài nhạc hiện đại với tiết tấu âm nhạc vui tươi đem lại sự thoải mái tự do cho người học.

Có thể bạn thích