Vương Long Uy
Vương Long Uy là diễn viên, diễn viên đóng thế, biên kịch, đạo diễn người Trung Quốc. Một số bộ phim mà ông từng tham gia: Five Deadly Venoms (1978), Return To The 36th Chamber (1980), Hong Kong Godfather (1985), Angry Ranger (1991),...