Trương Vũ Kiếm
Trương Vũ Kiếm là nam diễn viên Trung Quốc triển vọng. Anh đã tham gia đóng vai phụ và khách mời trong một số bộ phim truyền hình gần đây như ''Thịnh Đường Huyễn Dạ'', ''Mỹ Vị Kỳ Duyên''.