Trương Giai Nam
Trương Giai Nam (sinh ngày 17 tháng 4 năm 1978) là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô đã tham gia vào hàng chục bộ phim lớn nhỏ, ở nhiều thể loại khác nhau và để lại ấn tượng tốt cho khản giả.