Trương Gia Dịch
Trương Gia Dịch là nam diễn viên. Tên tuổi của anh được biết đến qua các bộ phim như ''Cảnh Sát Thị Trấn Doanh Bàn'', ''Vách Đá''...