Tỉnh Diểu
Tỉnh Diểu (Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1913), là nam diễn viên người Trung Quốc. Một số bộ phim mà ông từng tham gia: The Love Eterne (1963), Bảo Tiêu (1969), Quyền Kích (1971), Clan Of The White Lotus (1980), Thiếu Lâm Và Võ Đang (1983),...