Thủy Top
Huỳnh Minh Thủy - được biết đến nhiều hơn với tên Thủy Top - là người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, diễn viên, ca sĩ của Việt Nam.