Thoại Miêu
Thoại Miêu là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Việt Nam, xuất thân trong gia đình đông con nghèo khó. Các vở diễn ghi dấu ấn tên tuổi Thoại Miêu: Ngày Tàn Bạo Chúa, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, Tâm Sự Ngọc Hân...