Thi Tứ
Thi Tứ (sinh ngày 24 tháng 10 năm 1953) là một nữ diễn viên đến từ Đài Loan. Một số bộ phim có sự xuất hiện của Thi Tứ: Devil's Mirror (1970), Heroes Of Sung (1971), Night Of the Assassins (1981), Chinese Evil Technique (1985),...