Tào Lộ
Nam diễn viên Trung Quốc Tào Lộ sinh ngày 17/07/1987. Anh đã từng tham gia đóng các phim Love on the Cloud (2014), Laughter Medical Center (2015), Would You Marry Me (2016), My! Physical Eucation Teacher (2017)...