Tả Tiểu Thanh
Tả Tiểu Thanh sinh ngày 25/06/1977 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Trước khi trở thành diễn viên cô là vận động viên thể dục dụng cụ đã đoạt giải vô địch trong nước và từ bỏ sự nghiệp năm 1993.