Quan Phong
Quan Phong Là nam diễn viên người Hồng Kông. Ông đã từng tham gia nhiều bộ phim võ thuật nổi tiếng. Ông từng tham gia nhiều bộ phim như: ''Thần Điêu Hiệp Lữ'', ''Bích Huyết Kiếm'', ''Ngũ Độn Nhẫn Thuật'',...