Phan Hồng
Phan Hồng là một trong những biểu tượng của ngành công nghiệp phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc - là diễn viên được người dân Trung Quốc yêu thích trong suốt một phần ba thế kỷ.