Michael Caine
Michael Caine (Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1933) là nam diễn viên người Anh. Các tác phẩm mà ông đã từng tham gia bao gồm The Ipcress File (1965), Alfie (1966), The Battle Of Britain (1969), The Man Who Would Be King (1975),...