María Valverde
Valverde đóng một vai quan trọng trong bộ phim ''The Weakness of the Bolshevik (La Flaqueza del Bolchevique)'' khi 16 tuổi, vai diễn trong bộ phim này đã mang lại giải thưởng lớn cho cô.