Mao Hiểu Đồng
Mao Hiểu Đồng, sinh ngày 16/2/1988, tại Thiên Tân. Là nữ diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Cô được biết đến qua các phim: Nữ Thần Bộ, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Tân Thần điêu đại hiệp.