Lăng Ba
Lăng Ba sinh năm 1940, gia nhập hãng Thiệu Thị Huynh Đệ năm 1962. Bà được nhiều khán giả nhớ đến với khả năng giả giọng nam. Lăng Ba định cư ở Canada từ năm 1988.