Lâm Huy Hoàng
Lâm Huy Hoàng là nam diễn viên. Tên tuổi của ông được biết đến qua các bộ phim như ''Peacock Prince'', ''Saga Of The Phoenix''...