Jeon Hye Jin
Jeon Hye Jin (sinh ngày 17 tháng 6 năm 1988) là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Dongguk chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật. Hiện tại đang là diễn viên trực thuộc công ty quản lý nghệ sĩ BF Entertainment.