Imelda Staunton
Imelda Staunton là nữ diễn viên Anh. Tên tuổi của bà được biết đến qua các bộ phim như The Wizard of Oz (1987), Uncle Vanya (1988), Guys and Dolls (1996),...