Giả Tôn Siêu
Giả Tôn Siêu là nam diễn viên Trung Quốc. Tên tuổi của anh được biết đến qua các bộ phim như ''The Lost Swordship'', ''Song of Phoenix'', ''The Legend of Yang Guifei'',...