Geoffrey Arend
Geoffrey Arend sinh ngày 28 tháng 2 năm 1978 tại Manhattan, New York, USA. Anh là diễn viên được công chúng biết đến qua các bộ phim Super Troopers (2001), Garden State (2004), The Ringer (2005), 500 Days of Summer (2009)...