Đàm Kiến Xương
Đàm Kiến Xương là diễn viên truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc Đại lục, từng tham gia các bộ phim ''Tùy Đường Anh Hùng'', ''Tân Tam Quốc''.