Cao Lộ
Cao lộ (Sinh ngày 8 tháng 10 năm 1982) là nữ diễn viên người Trung Quốc. Các tác phẩm tiêu biểu của cô bao gồm ''Deep White'', ''Seven Swords Under The Tianshan Mountains'', ''Shu Man Princess'', ''N-th Power Of The house'',...