Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hướng Dẫn Tập Võ Karate

Hướng Dẫn Tập Võ Karate: Kỹ Thuật Đấm Thẳng Jab Punch

8.7 / 17 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở.

Có thể bạn thích