Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền

Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền: Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền 24 Thức: Tổ 2

7.2 / 15 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Thái cực quyền là một trong những môn phái võ thuật cổ truyền phong phú và nổi tiểng của Trung Quốc. Ngày nay, Thái cực quyền ở Trung Quốc được phổ biến rộng rãi vì nó có tác dụng thiết thực nhằm luyện tập củng cố và tăng cường sức khỏe cho mọi người.

Có thể bạn thích