Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Leo Núi Trong Nhà

Leo Núi Trong Nhà: Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Bảo Hộ

4.5 / 4 đánh giá
Leo núi trong nhà là một môn thể thao quen thuộc tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây lại là một thú chơi mới dành cho giới trẻ.

Có thể bạn thích