Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Bộ Tứ Siêu Đẳng - Fantastic Four

8.6 / 203 đánh giá
Đạo diễn: Tim Story
Sản xuất: Marvel Enterprises, Constantin Film Produktion, 20th Century Fox Film Corporation
''Fantastic Four'' kể về bốn phi hành gia do phơi nhiễm phóng xạ không gian nên bỗng có những năng lực siêu nhiên. Hơn thế nữa, bộ tứ phải hợp lực để chống lại âm mưu của Giáo sư Victor Von Doom.

Có thể bạn thích