Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Những Bài Học Cờ Tướng Căn Bản

Hướng Dẫn Cờ Tướng Căn Bản: Bài 1: Pháo Đầu phá Thuận Pháo chậm ra Xa

7.4 / 8 đánh giá
Những bài học cờ tướng căn bản là một pho võ công bao gồm những khai cuộc thông dụng và những miếng đánh căn cơ nhất dành cho những người ở trình độ nhập môn.

Giải Cờ Thế

Bí Kíp Cờ Tướng Luyện Thành Cao Thủ

Có thể bạn thích