Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Những Bài Giảng Cờ Vua

Học Cờ Vua Cùng Kiện Tướng: Bài 1: Nước chiếu

10.0 / 1 đánh giá
Cờ vua, trước kia còn được gọi là cờ quốc tế, là một trò chơi trên bàn và là một môn thể thao trí tuệ cho 2 người chơi
Tags: cờ vua

Có thể bạn thích