Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hướng Dẫn Học Côn Nhị Khúc

Hướng Dẫn Học Côn Nhị Khúc: Bài 1: Hướng dẫn chọn côn

8.6 / 8 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Côn nhị khúc, côn hai khúc hay lưỡng tiết côn, song tiết côn, nhị đoản côn là một dạng đoản côn có hai khúc được nối với nhau bởi một đoạn dây mềm.

Có thể bạn thích