Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hướng Dẫn Aerobics Cơ Bản

Hướng Dẫn Aerobics Cơ Bản: Aerocbic bài 1: Khởi động

7.0 / 1 đánh giá
Aerobic là các hoạt động thể dục với cường độ trung bình trong khoảng thời gian dài. Aerobic nghĩa là “có oxy” bởi nó liên quan đến quá trình huy động và sử dụng oxy trong quá trình trao đổi năng lượng của cơ bắp.

Có thể bạn thích