Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Binh Pháp Mặc Công - A Battle Of Wits

8.3 / 147 đánh giá
Đạo diễn: Trương Chi Lượng
Sản xuất: Sony Pictures Entertainment
Năm 370 trước Công Nguyên, trước tình hình nước Triệu muốn khởi binh phạt Lương, thâu tóm nước Yên, Cổ Lý tướng quân đa mưu túc trí đã lãnh đạo quân Lương chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không để dân nước Lương trở thành nô lệ của nước Triệu...

Có thể bạn thích